وکالت امور ثبتی

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸
Trademark lawyer

وکیل علامت تجاری

وکیل علامت تجاری وکیل علامت تجاری : علامت تجاری، هر نشان، عدد، تصویر، حروف و یا حتی علایم سه بعدی قابل رویتی است که محصولات و […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸

وکالت

وکالت وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب […]
Instagram
SOCIALICON