دعاوی حقوقی

خرداد ۲۷, ۱۳۹۸
Legal file

پرونده حقوقی

پرونده حقوقی پرونده حقوقی : امروزه به لحاظ پیچیده ‎تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، بروز اختلاف و مناقشات حقوقی افزایش یافته و دسترسی به خدمات […]
تیر ۱, ۱۳۹۸
Legal Institute

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی موسسه حقوقی شخصيتي است كه منحصرأ توسط چند حقوقدان تحت هر نام به منظور ارائه خدمات حقوقي ثبت و اداره مي ‌شود و ازطريق […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۸
Lawyer

مشاور حقوقی

مشاور حقوقی مشاور حقوقی : این روزها رابطه های انسان ها و سازمان ها بیشتر از قبل پیچیده شده است. برای حل مشکلات سازمان ها، چه […]
Instagram
SOCIALICON