Good lawyer
وکیل خوب
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

وکیل دادگستری

Lawyer

وکیل دادگستری

وکیل دادگستری شامل مشاوره مشتریان در مورد گزینه های قانونی و نمایندگی آن ها را در دادگاه کیفری یا مدنی است. وکیل دادگستری می تواند در دادگاه ها برای شما وکالت کند، یا حتی بسیاری از وظایف در خارج از دادگاه، از جمله تحقیق، تهیه موارد، و ارائه مشاوره به مشتریان را انجام دهد . مشتریان اغلب افراد هستند اما همچنین می تواند شرکت تجاری و یا سازمان باشد.

 

 

 

 

Lawyer

 

 

 

 

 

وظایف دقیق وکیل دادگستری بسته به نوع قانون که در آن متخصص است متفاوت خواهد بود.

وظایف وکیل دادگستری : وکیل دادگستری کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی- به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

 

تعریف وکالت:

معنی لغوی وکالت، تفویض و واگذار نمودن است. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکالت یکی از عقود بسیار رایج می باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

به عنوان مثال وکلای مالیاتی زمان کمتری از وکلای جنایی در دادگاه صرف می کنند. وظایف شما ممکن است شامل تهیه اسناد و مدارک حقوقی، انجام تحقیقات حقوقی، تشکیل پرونده دادخواست ها، صحبت کردن با مشتریان، جمع آوری شواهد ، و تجزیه و تحلیل قوانین باشد.

قوانین برای تقریبا هر جنبه ای از زندگی از امور مالی تا امور ازدواج وجود دارد. وکلا اغلب در یکی از این مناطق تخصص به منظور ارائه بهترین عملکرد فعالیت می کند.

وکلا تخصص خود را انتخاب می کنند و پس از اتمام تحصیلات رسمی، از آنجا که اکثر برنامه های آموزش و پرورش عمومی است؛ با این حال، اکثر برنامه ها به وکیل دادگستری اجازه می دهد اختیاری انتخاب کند و برای تخصص آماده شود. برخی از گرایش ها عبارتند از دعاوی خانوادگی , دعاوی  حقوقی , دعاوی کیفری, دعاوی ثبتی و ملکی.

 

 

Lawyer

 

 

 

 

انواع وکالت وکیل دادگستری:

الف) وکالت مطلق :

یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

ب) وکالت مقید :

در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود. مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این ‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

 

 

Lawyer

 

 

 

 

 در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:

وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.

 وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می ‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. می توان برای وظایف وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

حدود وکالت:

«وکیل دادگستری نمی‌ تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)

«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)

 

 

 

 

Lawyer

 

 

 

مورد وکالت:

امر و یا اموراتی است که وکیل به موجب عقد (قرارداد) وکالت و به نیابت (نمایندگی) از طرف موکل خود می بایست انجام دهد، مورد وکالت باید از اموراتی باشد که خود موکل بتواند آن را انجام دهد و مانع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد ، و وکیل دادگستری هم برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد .

 

تعهدات وکیل دادگستری و وظایف وکیل دادگستری:

هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که وکیل مسبب آن باشد، مسئول خواهد بود ، وظایف وکیل دادگستری می بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نکند، آنچه را به جای موکل خود دریافت می کند به او رد کند، در صورتی که برای انجام امری دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در امری دخالت نماید و اگر وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند انجام امری را به دیگری واگذار کند.

 تعهدات موکل: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد، موکل باید تمام مخارجی که وظایف وکیل برای انجام وکالت نموده است را بدهد، موکل باید اجرت وکیل دادگستری را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد.

وکیل در توکیل: وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وظایف وکیل دیگر را برای او داشته باشد.

 وکالت بلاعزل:  وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

طرق انقضای وکالت: با عزل موکل، با استعفای وکیل، با فوت یا جنون موکل و یا وکیل.

طرق منفسخ شدن وکالت: با از بین رفتن متعلق وکالت ، با انجام مورد وکالت توسط خود موکل و با انجام عملی از سوی موکل که منافی با وکالت وکیل باشد.

 

Lawyer

 

 

وکالت در دادگاه ها:

با توجه به اینکه اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری نسبت به هر موضوعی معمولاً یکبار قابلیت طرح را دارد مگر موضوعات و یا مواردی که از این قاعده مستثنی هستند لذا کسب اطلاعات لازم از طریق مشاوره حقوقی و یا انتخاب وکیل دادگستری در اقامه دعوی و یا دفاع در قبال دعوی مطروحه می تواند در حل مشکلات به وجود آمده مفید باشد، البته مشاوره با وکیل فقط مختص بروز مشکلات حقوقی نبوده و حتی قبل از اقدام به امری و پیش آمدن مشکلات،می توان با وکیل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.

 

 

پرونده های وکیل دادگستری بیشتر شامل چه موضوعاتی است؟

وکیل دادگستری و کارآموز وکالت ، می تواند در پرونده هایی با موضوعات گوناگون به وکالت بپردازد که در ادامه به برخی از مهمترین های آن ها اشاره می نماییم:

وکالت در پرونده های حقوقی:

وکالت در پرونده های حقوقی شامل گستره متنوعی از موضوعات حقوقی گوناگون است که در ادامه به مهمترین موارد آن اشاره می نماییم:

 وکیل ملکی:

وکیل دادگستری ای که در پرونده های ملکی با موضوعات مختلفی همچون خلع ید، تخلیه ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار، الزام به ایفاء تعهدات قراردادی، درخواست تفکیک و افراز ملک مشاع، دعاوی ناشی از قرارداد اجاره، سرقفلی، وقف، حق انتفاع، حق ارتفاق، مشکلات ثبتی املاک و غیره دارای تجربه و دانش کافی است که اصطلاحا به وی وکیل ملکی گفته می شود.

 

 

 

Lawyer

 

 

وکیل خانواده:

وکیل خانواده همانطور که از نام آن پیداست، در دعاوی خانواده که غالبا در صلاحیت دادگاه های خانواده است، دارای تجربه و دانش حقوقی لازم است و وکالت در زمینه طلاق توافقی ، مهریه، الزام به تمکین، استرداد هدایای دوران نامزدی، استرداد جهیزیه، موارد انحلال نکاح مانند طلاق که توسط وکیل طلاق انجام می گیرد و همچنین فسخ نکاح، اجرت المثل دوران زوجیت، نفقه، حضانت و نگهداری کودکان، ارث، وصیت، تقسیم ترکه، انحصار وراثت و مانند آن را در رزومه خود دارد.

 

 

وکیل مهاجرت:

مهاجرت یکی از سخت ترین و مهمترین تصمیمات زندگی هر انسانی است و انسانها ممکن است بنا به علل گوناگونی تصمیم به مهاجرت و زندگی در کشوری دیگر نمایند و برای این منظور نیاز به مشاره حقوقی با شخصی دارند که دارای تجارب کافی و دانش حقوقی لازم مربوط به امور مهاجرت و همچنین دارای آشنایی با قوانین مهاجرتی کشورهای مهاجر پذیر است، که برای این منظور مشاوره با یک وکیل مهاجرت خبره و با تجربه بهترین گزینه ممکن خواهد بود.

 

 

 

Lawyer

 

 

 

 

وکیل مالیاتی:

دعاوی و اختلافات مودیان مالیاتی با ادارات دارایی سراسر کشور از جمله دعاوی پر تکرار و پر شمار مطروحه در کشور است و در موارد بسیاری مشاهده شده است که مودیان مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با قوانین مالیاتی و حق و حقوق خود، با جرائم سنگین مالیاتی مواجه شده اند و برای دفاع و احقاق حق خود نیاز به وکیل مالیاتی باتجربه و خبره دارند.

 

 

وکیل دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است و به موجب ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ و همچنین به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به ماموران، واحدهه و آیین نامه های دولتی که خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است، رسیدگی می کند و یک وکیل پایه یک دادگستری و یا کارآموز وکالت مجرب به عنوان وکیل دیوان عدالت اداری می تواند راهنمای خوبی برای شما در زمینه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد.

 

 

 

Lawyer

 

 

 

 

وکیل ثبت احوال:

با مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل متخصص اموری که در صلاحیت ثبت احوال است، می توانید امور مربوطه نظیر تغییر نام و نام خانوادگی، تغییر سن در شناسنامه، حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق، اخذ شناسنامه طفل تازه متولد شده، ابطال شناسنامه شخص متوفی و اخذ گواهی فوت و غیره را با آسودگی خاطر و با موفقیت انجام دهید.

 

وکیل شرکت ها:

انجام امور حقوقی شرکت ها از جمله امور بسیار تخصصی ای است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه زیاد وکیل دادگستری به عنوان وکیل شرکت دارد، اموری نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ، تنظیم و یا بازنگری قراردادهای تجاری، اسناد سپرده ارزی، ضمانت نامه های بانکی، وضعیت حق امضاء در شرکت ها و موسسات غیر تجاری و مسائل و مسولیت های حقوقی ناشی از آن، انجام امور حقوقی مربوط به صادرات و واردات و امور حقوقی بازرگانی شرکت، انجام به موقع تکالیف مالیاتی نظیر پلمپ دفاتر قانونی و تحریر آن به شیوه صحیح، تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی ، تنظیم و ارسال به موقع اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال مالی شرکت، اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه کارمندان شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکاء و سهامداران شرکت، مسئولیت های قانونی شرکاء، سهامداران و بازرسین شرکت و همچنین آشنایی با مسائلی همچون کلاهبرداری ، سرقت ، جعل و استفاده از سند مجعول،  خیانت در امانت و غیره.

 

 

 

Lawyer

 

 

 

 

 

 وکیل چک و سفته:

از جمله اسناد تجاری ای که به میزان قابل توجهی موجب سهولت در مراودات تجاری کسبه، بازاریان، صاحبان صنعت، شرکت ها، سازمان ها و همچنین عموم مردم شده، چک و سفته است و همین گستردگی در تبادل این اسناد تجاری، طبیعتا مشکلاتی نیز در پی داشته است تا جایی که امروزه تعداد کثیری از چک ها و سفته های صادر شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با عدم وصول و برگشت مواجه شده است و به همین علت است که طبق آمارهای رسمی موجود، تعداد کثیری از پرونده های موجود در محاکم دادگستری به پرونده های اسناد تجاری نظیر چک و سفته اختصاص پیدا کرده است و در این دعاوی، وکیل چک بهترین مشاور و راهنمای شما خواهد بود.

 

 

مؤسسه حقوقی جام جمبهترین مؤسسه ی حقوقی

دیدگاه ها بسته شده است

Instagram
SOCIALICON